Bro, bro, breja är en sånglek som mamma, mormor, och kanske till och med mormors mor har varit med om att leka nån gång! Det är en gammal folkmelodi som oftast lämnats över i muntlig tradition. Så här går leken till: Alla utom två bildar ring. De två bestämmer om de ska vara guld eller silver. De två bildar en port som ringen ska passera igenom. Ringen går igenom porten medan alla sjunger.

Bro, bro, breja
Stockar och stenar
Alla goda renar
Ingen kommer här fram, här fram
Förrän hon säger sin kärastes namn
Vad heter han
Din fästeman

När sången låter "Vad heter HAN", fälls porten ner, ringen stannar och en är fångad. Och sången fortsätter med någon infångad i porten och ringen stilla:

Har du tagit prästens ko, prästens ko, prästens ko
Har du tagit prästens ko GULD eller SILVER

När sången är slut ska fången välja guld eller silver. Han/hon viskar det till en av dem som är port och får ställa sig bakom den av de två i porten som har valt det samma. Till slut är ringen slut och alla står på två led istället och då avslutas leken med en liten dragkamp. Man håller om den som står framför och drar!
Burken Burken är en variant på kurra-gömma. Den som står sätter foten på burken (en burk eller en boll) och räknar till 100. Under tiden gömmer sig kamraterna. När den som står upptäcker en kamrat, sätter han foten på burken och ropar t ex "Vickan". Då är Vickan tagen och går in i fängelset. Fängelset kan vara t.ex runt ett stort träd på skolgården. Nu måste någon försöka springa fram och sparka till burken. Om det lyckas, blir alla fångar fria och får springa igen och gömma sig. Den som står måste då hämta burken, och börja om. Den som blir "på burken" först får stå nästa gång.
Dubbeltafatt - Lek tafatt i par! Alla har ett par, och man måste hålla den andra i handen hela tiden. Även tagarna är ett par, som håller varandra i handen.En medlem av paret kan röra vid vilken som helst i ett annat par. När ett par blir tagna är det deras tur att jaga.
Grisarna och herdarna. Barnen delas upp i två lag. Det ena laget (grisarna) gömmer sig. Under tiden räknar det andra laget (herdarna) till 50. Därefter letar herdarna efter grisarna. Grisarna blir tagna med tre dunk i ryggen. De placeras i en "stia", som kan vara t.ex en cirkel ritad på marken. Grisarna kan bli befriade, om någon av de fria grisarna lyckas komma in i stian och ropa: "Ni är fria, ut ur denna stia!"
Kramkull - Den som blir tagen blir förstenad och får vara sten tills någon kommer och befriar den med en kram!
Kasta gris - Stå i en ring med en meters mellanrum. Kasta bollen till varandra i tur och ordning. Det gäller att fånga bollen. Den som tappar bollen får en bokstav. Om någon med flit kastar så att det är omöjligt att fånga, får den personen en bokstav. Fösta missen är G, andra missen R och så vidare tills någon har fått hela ordet GRIS.
Skala banan - Skala banan ör en tafatt-lek där den tagna blir banan! Då ställer man sig med armarna rakt upp över huvudet. För att fria en banan måste man skala den. Då ställer man sig bakom och drar ner händerna på bananen.
Korv med bröd - När du blir kullad ställer du dig med händerna i midjan och ropar: "VARM KORV". Du blir befriad när två kompisar krokar in i dina armar och blir ditt "korvbröd".