Se tricket och magikerns förklaring här:

Se förklaringen hur det fungerar!