Vilket klädesplagg tycker
du bäst om?
Vilket är din favoritsaga?
Vilken är din favorit
(lek-)sak?
Vilken är din favoritblomma?
Vilket djur skulle du vilja vara?
Vilken är din favoritsång?