Skogens djur
Kan barnen namnen på djuren som bor i skogen? Fyll i namn på våra pysselblad och skriv ut kort för att spela djur-memory!
Klistra gärna memorykorten på kartong eller gör en baksida av presentpapper.
Skriv ut bladen:
Memory blad 1
Memory blad 2
Memory blad 3
Namnpyssel blad 1
Namnpyssel blad 2

En igelkott har ca 6000 taggar! Igelkotten är lanskapsdjur på Gotland där man kallar den för "pinnsvein". Igelkotten är ett av de äldsta däggdjuren och man vet att det fanns igelkottar redan för 65 miljoner år sedan. Normal livslängd för en igelkott är 4-7 år.
Älgen är det största hjortdjuret. En älg kan väga upp till 800 kg! Älgar förekommer i Europa, Asien och Nordamerika där de lever på nordliga breddgrader i skogar eller på tajgan. I Sverige finns på sommaren mellan 300-400.000 älgar, varav ca 100.000 skjuts på hösten. Älgar är, precis som kor, idisslare. Normalt rör sig älgen sakta, men vid fara kan den få upp farten till närmare 60 km per timme.
Björnar har från början funnits i stort sett över hela världen, den kan anpassa sig efter olika klimatzoner och kan därför finnas både i polartrakter, regnskogar och i gräsland. Idag finns björnar främst i Eurasien och i Nordamerika. I Sverige finns brunbjörnar, som ingår i släktet Ursus. Andra arter i samma släkte är grizzlybjörn, isbjörn, kragbjörn och svartbjörn. En mer avlägsen björnsläkting är Jättepandan.
I Sverige finns 3 arter av ormar; Huggorm, Snok och Hasselsnok. Alla ormar i Sverige är fridlysta. Man får därför inte döda ormar. Hittar man en orm på sin tomt och inte vill ha den där ska man flytta den till ett annat ställe.